Integritetspolicy

Så här hanterar vi dina personuppgifter

På Betongrenovering i Väst värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du ska kunna ta del av och förstå integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Hitta den del du är intresserad av med hjälp av innehållsförteckningen nedan.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
 2. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
 3. Vilka personuppgifter samlar vi in och hur använder vi dem?
 4. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
 5. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
 6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
 7. Vad har du för rättigheter som registrerad?
 8. Hur hanterar vi personnummer?
 9. Vad är cookies och hur använder vi det?
 10. Kan du själv styra användningen av cookies?
 11. Hur skyddas dina personuppgifter?
 12. Kontaktuppgifter vid frågor om dataskydd?


1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter innebär allt som vi utför med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs med personuppgifter kallas en behandling, oavsett om den utförs automatiserat eller manuellt. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

 

2. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Betongrenovering i Väst AB, org. nr 556579-6942 med adress Eckensväg 32, 43333 Partille, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.

 

3. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?

Vid kontakt med Betongrenovering i Väst
Betongrenovering i Väst kommer att behandla de personuppgifter som du lämnat till oss eller som vi samlar in på Webbplatsen genom cookies i syfte att identifiera dig som kund, kunna återkoppla och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som Betongrenovering i Väst behandlar om dig som kund är namn, e-postadress samt telefonnummer.
Lagring sker så länge du som kund har en affärsrelation med Betongrenovering i Väst.

Allmänna anledningar
Vi har ett antal rättsliga förpliktelser mot oss som företag så som bokföringslagen. Dessa lagar måste uppfyllas och det kan kräva att vi behandlar dina uppgifter för att kunna kontakta dig som kund, eller att lagkrav, domstol eller myndighet kräver information från oss. Det som behandlas är då namn, personnummer, betalningshistorik samt uppgifter som kan kopplas samman med betalningar.

Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka att göra affärer med oss. Vi lagrar dock inte uppgifterna längre än nödvändigt enligt respektive lag.

 

4. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Du behöver lämna uppgifter till oss när du kontaktar oss via hemsidan och de lagras så vi ska kunna återkoppla till dig.

 

5. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som behöver ha dem för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande till dig som kund.

 

6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.
Du kan läsa mer om respektive ändamål ovanför under punkten om ”Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?”.

 

7. Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har flera rättigheter som kund, så länge vi inte har krav på att behandla dina uppgifter för att fullfölja våra åtaganden.

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). 
Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, lagringsperioder och information om varifrån informationen har samlats in).

När vi får en begäran kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga
personuppgifter.

Rätt till radering
Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
• Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
• Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
• Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
• Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
• Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för.

I vissa fall har vi rätt att neka din begäran då det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

Du har också rätt till begränsning, rätt till invändning och möjlighet att när som helst avsäga dig från all direktmarknadsföring. Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring.

 

8. Hur hanterar vi personnummer?

Betongrenovering i Väst behandlar personnummer i faktureringssyfte.

 

9. Vad är cookies och hur använder vi det?

På Betongrenovering i Västs webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Betongrenovering i Väst använder inte cookies för att spara personlig information om dig. Permanenta cookies används för att lagra Kundens eventuella personliga inställningar hos Betongrenovering i Väst. Sessionscookies används främst i syfte att behandla Kundens köp.

 

10. Kan du själv styra användningen av cookies?

Genom att godkänna denna policy eller genom att använda Betongrenovering i Västs webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Betongrenovering i Västs webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.
Observera att om du väljer att inte acceptera några typer av cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på webbplatsen.

 

11. Hur skyddas dina personuppgifter?

Betongrenovering i Väst har vidtagit ett flertal säkerhetsåtgärder för att hålla personuppgifterna i säkert förvar: Våra anställda är under strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd, tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och de anställda måste använda sig av en personidentifierare, lösenord och användarnamn krävs för att logga in på företagsnätverket, vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.

 

12. Kontaktuppgifter vid frågor om dataskydd?

Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur vi hanterar dina personuppgifter? Vi finns tillgängliga för att svara på eventuella frågor på magnus@btgvast.se.

Betongrenovering i Väst kan i framtiden göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Betongrenovering i Västs webbplats.

Senast uppdaterad: 2019-03-30