Injektering

Vi injekterar både Epoxi och Polyuretan beroende på dina behov vad gäller täthet och hållfasthet. Vi limmar även ihop betongen till hållfasthet K30 (C25/30) när det efterfrågas. Att renovera (reparera) betong på detta sätt är mycket kostnadseffektivt och ger mycket goda resultat.

Injektering, Partihallsförbindelsen (Röde Orm), Betongrenovering i Väst AB.
Injektering, Gamla Svinesundsbron, Betongrenovering i Väst AB.

Injektering för att täta sprickor i betong

Det finns två sätt att täta sprickor i betongkonstruktioner och vi arbetar med båda sätten.

Om man bara vill täta sprickan för att undvika att vatten letar sig in och orsakar frost- eller rostsprängning så injekterar man Polyuretan. Detta är en polyuretan som reagerar och sväller i kontakt med fukt.

Om man istället vill limma ihop delarna i den betongkonstruktion som har spruckit så används alltid en epoxiplast som är godkänd för injektering av broar i Sverige. Vi karterar också alltid sprickorna för att du som kund skall ha full kontroll över din betongkonstruktion.

Injektering med Inp 32 - Betongrenovering i Väst AB.

Fyra goda anledningar till sprickinjektering

Det finns flera goda anledningar till varför en sprucken konstruktion ska repareras.

  1. Sprucken betong fördelar inte belastningen som avsett
  2. Sprucken betong fryser lätt sönder
  3. I betongens armering uppstår korrosion
  4. Läckage
Injektering med Inp 32 - Betongrenovering i Väst AB.

Fyra exempel på sprickinjektering

Några exempel där injektering kan vara rätt val.

  1. Parkeringshus
  2. Vattenmagasin
  3. Broar
  4. Källare och husgrunder

Tätningsinjektering mot vattenläckage

Nedan finns några bilder och filmer som visar hur det kan se ut när vi jobbar med tätningsinjektering mot vattenläckage.

Tätningsinjektering
Tätningsinjektering

Injektering i Värta Hamnen Stockholm

Filmen nedan är från Värta Hamnen i Stockholm där vi genomförde injektering och bominjektering under våren 2016.

Du hittar också fler bilder från projektet på vår projektsida.

Undergjutning med Epoxi

Epoxi lämpar sig väl för undergjutning då den är viskös, har bra vidhäftningsförmåga mot de flesta material och inte krymper nämnvärt.

Filmen nedan är från Göteborgs Operan när vi undergjuter rälsen till ett mobilt arbetsbord.

Aktuella Projekt

Vi är ofta på jobb som involverar injektering. Du kan följa våra projekt på vår sida på Instagram eller här på vår hemsida. Vi uppdaterar löpande våra projekt med bilder och filmer, så glöm inte att komma tillbaka.

Vill du veta mer om injektering så kan vi rekommendera denna skrift. Du är givetvis också varmt välkommen att kontakta oss direkt med eventuella frågor och funderingar.

Offertförfrågan eller kanske ett möte?

Vi har stor erfarenhet av att utföra arbeten i miljöer med pågående verksamhet där driftstörningar måste minimeras. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om ditt projekt.