Projekt: Uppbyggnad av undergolv, isolering och flytspackling

Beställare: Tuve Byggservice AB 

Slutkund: Higab

Omfattning: 130 m²

Uppdrag: Lämna ett golv som kan läggas med matta, parkett eller klinkers.

Förutsättningar och hinder: Mitt i lokalen fanns en betongbrygga som gav oss en given höjd. Det fanns också två gamla kassavalv från tiden då loken användes som bankkontor. Vi fick problem då valven låg för lågt i förhållande till betongbryggan.

Lösning: Vi bilade ner betongbryggan 40 mm och fyllde de djupa delarna av golvet med singel som sprutades in ca 18 m3. Vi stockade av singeln och lade ut cellplast (isolering) samt armering och sedan flytspacklades hela golvet, minimum 30 mm i tjocklek.

Offertförfrågan eller kanske ett möte?

Vi har stor erfarenhet av att utföra arbeten i miljöer med pågående verksamhet där driftstörningar måste minimiseras. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om ditt projekt.