Projekt: Lastbrygga Gärdsåsskolan Göteborg

Beställare: Tuve Byggservice AB

Slutkund: Göteborgs Stad

Omfattning:

Uppdrag: Renovera lastbrygga av betong. Betonglagning, rostskydda armering, spackla och lägga halkskyddad fogfri beläggning på ovansidan. Montera nya påkörningskydd.

Förutsättningar och hinder:

Lösning:

Offertförfrågan eller kanske ett möte?

Vi har stor erfarenhet av att utföra arbeten i miljöer med pågående verksamhet där driftstörningar måste minimiseras. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om ditt projekt.