Projekt: Borås Lasarett kulvertgolv

Beställare: Fristad Bygg

Slutkund: Västfastigheter Västra Götalandsregionen

Omfattning: 17 löpmeter kabelgrav, 400 mm djupa.

Uppdrag: Återgjuta och lägga ett toppskikt som är slätt och lättstädat.

Förutsättningar och hinder: 

Lösning: Vi borrade in dymlingar som fästes med kemankare, armerade och gjöt upp till 10 mm under befintlig golvnivå. Som slitlager använde vi epoxibruk som lackerades med en tixotrop epoxilack.

Offertförfrågan eller kanske ett möte?

Vi har stor erfarenhet av att utföra arbeten i miljöer med pågående verksamhet där driftstörningar måste minimiseras. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om ditt projekt.