Projekt: Borås Lasarett

Beställare: AB Fristad Bygg

Slutkund: Västfastigheter Västra Götalandsregionen.

Omfattning: Ca 2500 m2 i 4 etapper.

Uppdrag: Rivning av gamla golvbeläggningar och brunnar. Justering och fixering av nya brunnar. Planspackling och fallspackling av golv. Läggning av fogfri halkfri lackad färgsandsbeläggning.

Förutsättningar och hinder: Arbetet skall utföras utan att störa produktionen som förser hela regionens Sjukhus med mat.

Lösning: Arbetet utförs till stora delar nattetid.

Offertförfrågan eller kanske ett möte?

Vi har stor erfarenhet av att utföra arbeten i miljöer med pågående verksamhet där driftstörningar måste minimiseras. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om ditt projekt.